Ervaringen

Cow Support Trans Bolus:


“Op het moment dat er een koe niet fit is, een hoog celgetal heeft, zakt in de melkgift, dien ik in te grijpen.
Voorheen gebruikte ik propyleenglycol en Bovi C3,” begint Joris van Kempen zijn verhaal.
“In het kader van terug dringen van het antibiotica gebruik, zag ik de Cow Support Trans bolus.
Deze bolus sprak mij zeer aan door de eenvoudige toediening en het effect op de gezondheid van de koeien,”
aldus de veehouder uit Biddinghuizen. “Het is niet alleen te gebruiken bij behandeling van hoog celgetal,
maar het is ook een aanvulling bij de bestrijding van mastitis.” “Voorheen wachtte ik met behandelen
bij de eerste afwijkingen in melk en gedrag van de koe. Nu met de Cow Support Trans bolus grijp ik
direct in met als gevolg dat er geen verdere behandelingen meer nodig zijn,” besluit Joris enthousiast.

 

Lacto Stop Bolus:


“Na de ervaringen met de Masti Support bolus, wilde ik ook verder gaan in de behandeling rondom het droogzetten,”
meldt Joris van Kempen, eigenaar van een melkveebedrijf in Biddinghuizen.
“Dit vroeg wel om een verandering in mijn droogzet-strategie. Voorheen moesten de koeien 45 dagen voor
verwachte afkalfdatum worden droog gezet, in verband met de wachttijd van droogzetters,” vertelt Joris zijn verhaal,
”nu worden ze doorgemolken totdat de melkproductie is gedaald naar 10 kg per dag. Drie dagen voor het droogzetten
krijgt de koe een Lacto Stop Bolus ingebracht en na drie dagen wordt de koe niet meer gemolken.”
“Sinds oktober 2013 zijn op deze manier koeien droog gezet en tot op heden zijn de koeien na afkalven
prima aan de melkproductie begonnen, zonder uierontsteking. Zelfs koeien met een hoog celgetal,” aldus de enthousiaste veehouder.